FUNDACIÓ

Acció Benestar i Desenvolupament

Fundació ABD

Gestió de serveis i recursos de millora del benestar social

La Fundació desenvolupa serveis i recursos d'atenció a les persones, famílies i comunitats en l'àmbit social, sanitari, educatiu i laboral.

La Fundació ABD aposta per un model de gestió integral, coherent amb els seus valors, adaptat al seu entorn més proper i centrat en la persona.

El sistema de gestió es fonamenta en els següents principis clau:

Centralidad y orientación a la persona

Aprenentatge, innovació i millora contínua

Eficàcia, sostenibilitat i transparència

Gestió per processos

Implicació i participació d'usuaris, voluntaris i professionals

Lideratge i compromís

Autonomia i iniciativa

Preservació i respecte a l'entorn

c / Quevedo, 2 Bajos
08012 Barcelona
T. 932 890 530

Paseo de la Dirección, 69
28039 Madrid
T. 912 976 482

c / Nueva, 26 Bajos
29200 Antequera (Málaga)

c / Gabriel Llabrés, 9 2º1ª
07007 Palma de Mallorca

Crta de Barrax Km. 22
Centre residencial Betània
02080 Albacete