FUNDACIÓ

Acció Benestar i Desenvolupament

Fundació ABD

Innovació i transformació social

Desenvolupar noves pràctiques, processos i recursos socials que garanteixin l'actualització i millora de les respostes als nous reptes i necessitats existents.

En un context de canvis constants i complexos es fa necessari desenvolupar noves pràctiques, processos i recursos que permetin afrontar els reptes socials i econòmics amb garanties.

La Fundació ABD promou el desenvolupament d'una cultura innovadora, transformadora, com a estratègia per actualitzar, adaptar i millorar les respostes a les necessitats actuals i emergents i assegurar un major impacte de les mateixes.

Es promou la innovació social com a estratègia transversal de reflexió, anàlisi i acció permanent que permeti repensar constantment la nostra activitat, nostre funcionament, les nostres metodologies i la nostra missió.

c / Quevedo, 2 Bajos
08012 Barcelona
T. 932 890 530

Paseo de la Dirección, 69
28039 Madrid
T. 912 976 482

c / Nueva, 26 Bajos
29200 Antequera (Málaga)

c / Gabriel Llabrés, 9 2º1ª
07007 Palma de Mallorca

Crta de Barrax Km. 22
Centre residencial Betània
02080 Albacete