FUNDACIÓ

Acció Benestar i Desenvolupament

Fundació ABD

Formació i intercanvi de coneixement

La Fundació pretén contribuir a la formació, capacitació i intercanvi de coneixement entre professionals i agents implicats en l'àmbit de la intervenció social.

Conscients de la importància de la formació i capacitació com a motor de canvi i de transformació social, la Fundació ABD promou espais i iniciatives formatives, de reflexió i deliberació crítica amb la voluntat d'estimular la creació de valor social i cívic i afavorir la construcció d'una societat més justa, solidària i inclusiva.

Entenem la formació com un procés bidireccional, participatiu, experiencial, de capacitació mútua. Al que l'aprenentatge és més que la simple transferència de coneixement, va més enllà del treball en les aules, siguin aquestes físiques o virtuals. Apostem per la formació-acció, per l'atenció personalitzada i per la qualitat i coherència en els continguts.

Perquè la nostra capacitat de progressar depèn de la nostra capacitat per aprendre.

c / Quevedo, 2 Bajos
08012 Barcelona
T. 932 890 530

Paseo de la Dirección, 69
28039 Madrid
T. 912 976 482

c / Nueva, 26 Bajos
29200 Antequera (Málaga)

c / Gabriel Llabrés, 9 2º1ª
07007 Palma de Mallorca

Crta de Barrax Km. 22
Centre residencial Betània
02080 Albacete